Фабрика турнеја

Инспекциски објект

Машина за пукање на MAXIMATOR

БИМАЛ машина за тестирање на импулси

Комора за тестирање на стареење

Комора за тестирање на ултравиолетово стареење

Муски вискометар

Вулкаметар

Електронска машина за затегнување

Машина за удирање со листови

Тестирање на гума и цврстина

Комора за тестирање на ниска температура

Производствени капацитети

Екструдирање на гума

Замена на фотографии за скролување

Магацин

Машина за прилагодување на тензиите на жицата

завиткување

Црн среден лепак во процесот на ликвидација

Гума миксер

Машина за плетење Мајер

Заглавување на жицата1

Машина за плетенка SUNGIL

завиткување

Ефект на ликвидација